Feilfri læring

Feilfri læring

Innen slagrehabilitering jobber man etter ulike prinsipper, deriblant feilfri læring. Feilfri læring er en overordnet læringsstrategi som kan brukes i forhold til pasienter med ulik grad og variasjon i utfall og problematikk. Det brukes spesielt i forhold til pasienter med nedsatt hukommelse, og/eller nedsatt evne til nylæring, samt
apraksi og perseverering. Prinsippene kan brukes i forhold til pasienter uten kognitive vansker også, da med tanke på optimalt/naturlig bevegelsesmønster og innarbeiding av dette.

Prinsippene er som følger:

  • Læringen skal være strukturert, målrettet og systematisk.
  • Man skal forhindre feil respons ved innlæring og sikre mestring.
  • Man skal gi pasienten riktig svar/respons på oppgaven som en del av innlæringen.
  • Man lar ikke pasienten gjette, man gir det korrekte svaret/responsen i forhold til oppgaven.
  • Repetisjon av samme materialet gjøres på lik måte.
  • Det er viktig med gradvis innføring av variasjon og nedtrapping av hjelpebetingelser.

Eksempel:
I stell hvor pasienten har problemer med å gjennomføre aktivitet, gjenkjenne objekter og lignende, kan feilfri læring brukes ved å vise pasienten objektet, fortelle hva det er og vise hvordan det brukes. «I hånda di har du en kam. Den bruker du til å gre håret ditt. Slik bruker du den…» (viser eller guider korrekt bruk).

Det er viktig at alle involverte gjør ting likt for å forsterke innlæring.

Læring er en aktiv prosess. En person lærer i større grad nye ferdigheter dersom vedkommende selv er med på å utvikle mål. Fagutøveren må finne hvilke aktiviteter som er betydningsfulle for den enkelte. Selvbestemmelse fremmer motivasjon og aktiv deltakelse i alle faser av rehabiliteringsprosessen.

Foto: Pixabay.com