Forflytning til stol

Forflytning til stol

 1. Led oppmerksomheten over mot affisert side verbalt, samtidig som du fysisk leder hodet til pasienten over midtlinja.
 2. Sørg for blikkontakt. Mister du blikkontakten, må den gjenhentes før du fortsetter å lede over mot affisert side.
 3. Fatle benyttes i forflytning. Be pasienten holde rundt affiserte arm med frisk side.
 4. Gi kort og tydelig informasjon om hva som skal skje. Avklar hvem som gjør hva i forkant av forflytningen.
 5. Hjelper 1 tar ansvar for overkroppen og initierer forflytningen. Regulerer senga slik at den blir flat og mer stabil å sitte på etter pasienten har kommet opp til sittende. 
 6. Hjelper 2 tar ansvar for å føre beina utenfor sengekanten under forflytningen, og setter seg på frisk side som referansepunkt med skulder-til-skulder-kontakt i det pasienten kommer opp i sittende.
 7. Hjelper 3 bistår med overkroppen og setter seg bak i det pasienten har kommet opp til sittende.
 8. I sittende er det hensiktsmessig å gjøre noen øvelser for å dempe skyvet, samt øke oppmerksomheten for affiserte side, før man går videre til forflytning. Se egne filmer om oppmerksomhetstrening og øvelser i sittende.
 9. Senga heves noe og sklibrett plasseres mot rullestol, dette for å jobbe med tyngdekraften. Sørg for at pasienten har bakkekontakt.
 10. Pasienten skal ved skyveadferd forflyttes over frisk side.
 11. Frisk hånd guides mot rullestolen og får kjenne på underlaget, som en forberedelse på forflytningen.
 12. Pasienten legger affiserte arm bak på hjelper 2’s rygg. Hjelper 2 gir støtte til overkropp og frisk bein (for å motvirke skyvet).
 13. Hjelper 3 skyver baken til pasienten over sklibrettet. Hjelper 1 ivaretar paretisk bein og gir støtte til fot og kne. Pasienten ser i forflytningsretningen.
 14. Forflytningen går over flere små etapper for smidig overgang og for å trygge pasienten. Hvis forflytningen går for fort kan dette skape utrygghet og øke skyvet.
 15. Når pasienten er kommet over i stol, tas sklibrettet vekk, armlenet og fotbrettene plasseres. Affiserte bein plasseres først på fotbrettet.
 16. Sittestilling justeres og pasienten leires ved behov. Se leiring i stol >>> .