Håndtering av paretisk arm

Håndtering av affisert arm

Alle som pleier/hjelper/trener pasienter med armparese /paralyse bør få opplæring i varsom håndtering av armen for å unngå skade på skulderleddet. Drag i armen eller vridning av armen skal unngås. Passive bevegelser bør utføres med forsiktighet.