Hjelpemilder

Forflytningshjelpemidler

Aktuelle forflytningshjelpemidler som brukes i rehabilitering for å fremme naturlige bevegelsesmønstre er: stikklaken,forflytningsduk, sklibrett, sklikke, rullator og prekestol.

Hjelpemidler, som i forflytning av hjerneslagpasienter, ofte hindrer naturlige bevegelsesmønstre er: søsterhjelp, turner, personheis. Disse hjelpemidlene kan likevel være aktuelle, ved at f.eks. pasienten har vært vant til å benytte disse i forkant av hjerneslaget. Dette må vurderes individuelt. Kanskje er pasienten vant til å bruke ett av disse hjelpemidlene, men etter hjerneslaget kan få hjelp til å finne alternativ og kanskje bedre forflytningsmetoder. 

Eksempler på hjelpemidler

Foto: eget.

Stikklaken
Stikklaken brukes i de tilfeller der pasient trenger hjelp til vending og forflytning i seng, og legges mellom pasient og  laken, evt.glidelaken (hvis det er behov for det).

Foto: eget.

Forflytningsduk
Forflytningsduk brukes for å minske friksjon. Den brettes dobbelt og plasseres under pasientens friksjonsflater (eks: skulderblader, bekken). Ved helt passiv forflytning legges duken mellom stikklaken og laken.

Foto: eget.

Forflytningbrett
«Sklibrett», som det også kalles,  hjelper til ved forflytninger fra rullestol til seng, toalett,o.l. Det legges under baken til pasienten og over til seng/rullestol etc. Pasienten «glir» over brettet med støtte av hjelper(e). 

person med hjelpemiddel
Foto: Copyright unn.no

Sklikke
Sklikke kan brukes for å gi støtte til føttene ved forflytning lengre opp i seng eller ved påkledning av benklær eksempelvis. Den øker friksjonen slik at foten eller det som plasseres oppå, ikke glir av. 

person med hjelpemiddel
Foto: Copyright unn.no

Rullator
En rullator er et hjelpemiddel som gir ekstra støtte til mennesker med nedsatt balanse ved gange. Den består normalt av en lett ramme i metall i livhøyde, og fire ben med hjul. 

person med hjelpemiddel
Foto: Copyright unn.no

Prekestol
En prekestol er et ganghjelpemiddel med hjul og støtteben, samt støttebord eller underarmsstøtter som skyves forover med begge armene eventuelt i kombinasjon med overkroppen. Brukes til pasienter som trenger mer støtte enn en rullator kan gi.