Mobilisering til sittende

Oppmerksomhetstrening

 1. Henvendelse fra affisert side.
 2. Led oppmerksomheten over mot affisert side verbalt, samtidig som du fysisk leder hodet til pasienten over midtlinja.
 3. Sørg for blikkontakt. Mister du blikkontakten, må den gjenhentes før du fortsetter å lede over mot affisert side.
 1. Pasienten sitter med god støtte på begge sider og bak for å dempe skyvet.
 2. Affisert arm ivaretas av hjelper på samme side.
 3. Hjelper 2 initierer oppmerksomhetstreningen ved å be pasienten se på affisert side, samtidig som frisk hånd ledes i den retningen.
 4. Pasienten både ser og kjenner på affiserte hånd. Øvelsen gjentas flere ganger.
 5. Be så pasienten se på affiserte hånd, mens hjelper gir sensorisk stimuli i hånda. Hver enkelt finger tydeliggjøres, samt håndflate og håndrygg.
 6. Denne type oppmerksomhetstrening er en fin øvelse før adl-trening eller forflytning eksempelvis, for å tydeliggjøre affiserte side.
 1. Affiserte fot plasseres på hjelpers lår. Bruk vaskeklut for å gi tydelig sensorisk stimuli til foten. Gni over hele foten, hver enkelt tå.
 2. Sett hælen ned i gulvet gjentatte ganger for stimuli.
 3. Skyv foten langs gulvet for å tydeliggjøre underlaget.
 4. Denne type oppmerksomhetstrening er en fin øvelse før adl-trening eller forflytning eksempelvis, for å tydeliggjøre affiserte side.