Guiding

Guiding

Hensikten med guiding er å gi bevegelseserfaringer og sanseinformasjon til affisert side i naturlige situasjoner. Guiding gir pasienten stimuli og erfaring i riktig aktivitetsutførelse. Tiltaket brukes både ved motoriske og kognitive utfall. Guiding fordrer en viss funksjon i affiserte arm, altså brukes ikke guiding ved paralyse. Guiding av normale bevegelsesmønstre fra personal bidrar til proprioseptiv, taktil og kinestetisk input under en oppgave. Eksempelvis: Guide pasientens arm gjennom den «korrekte» måten å holde et glass og drikke fra det.
hender som holder en deodorant
Foto: Copyright unn.no