I rullestol

Guiding i vask og påkledning i rullestol

Ut fra hvilke utfall pasienten har etter hjerneslaget, må man vurdere i hvilken grad pasienten er i stand til å delta i ADL. Hvis pasienten har kapasitet til å gjennomføre deler av stellet i rullestol, bør det i hvert enkelt tilfelle vurderes om det er hensiktsmessig. Kanskje holder det å fokusere på å vaske seg i ansiktet, eller kle på skjorta, eller kanskje det er mest viktig for pasienten å kunne smøre skiva selv. Videre følger film og beskrivelse av hvordan man kan tilrettelegge for aktiv deltakelse i ADL i rullestol.

pasient og hjelper
Foto: Copyright unn.no