Måltid

Måltid

 1. Sikre god utgangsstilling i rullestol.
 2. Forbered pasienten på hva som skal skje. Be pasienten være oppmerksom på affisert hånd ved å «se på hånda».
 3. For å sikre affisert skulder, sørg for at albuen har kontakt med armlenet. Gi en lett rotasjon i overarm og supiner underarm. Åpne hånda og plasser smørpakken. Støtt om grepet med egen hånd. Pasienten åpner emballasje med frisk hånd.
 4. Be pasienten holde smørpakken i frisk hånd. Plasser smørekniv i affisert hånd, støtt opp grepet med egen hånd. Ta grep rundt albuen og før armen mot smørpakken og plukk opp litt smør.
 5. Be pasienten støtt opp brødskiva med frisk hånd. Før affisert hånd mot brødskiva og led gjennom smørebevegelsen pronasjon. Be pasienten være med på bevegelsen «smør brødskiva».
 6. Pasienten spiser med frisk hånd.
 7. Åpne grepet og plasser glass i hånda. Støtt opp grepet med egen hånd. Hold rundt albue og hånd, og før armen opp mot munnen for å drikke. Be pasienten være med på bevegelsen «drikk av glasset».
 1. Sikre god utgangsstilling i rullestol.
 2. Forbered pasienten på hva som skal skje. Be pasienten være oppmerksom på affisert hånd ved å «se på hånda».
 3. For å sikre paretisk skulder, sørg for at albuen har kontakt med armlenet. Gi en lett rotasjon i overarm og supiner underarm. Åpne hånda og plasser påleggspakke i hånda. Lukk grepet og gi støtte med egen hånd. Pasienten tar pålegg med frisk hånd.
 4. Legg vekk påleggspakken. Ta grep rundt albue og hånd, og før armen mot brødskiva. Åpne grepet og plasser den slik at den gir støtte rundt brødskiva. Støtt opp grepet med egen hånd. Pasienten smører på med frisk hånd.