I seng

Guiding i vask og påkledning i seng

Ut fra hvilke utfall pasienten har etter hjerneslaget, må man vurdere i hvilken grad pasienten er i stand til å delta i ADL. Kanskje må hen stelles og kles på nedentil i seng, for å kunne ha kapasitet til å delta mer aktivt ved stell oventil. Kanskje pasienten har et svært begrenset kapasitetsvindu, og må ta alt stellet i seng. Dette må vurderes i hver enkelt case. Videre følger film og beskrivelse av hvordan man kan tilrettelegge for aktiv deltakelse i ADL i seng.

pasient og hjelper
Foto: Copyright unn.no