I seng

Forflytning i seng

Forflytning lengre opp i seng

 1. Ivareta affisert arm
 2. Pasienten bøyer affisert bein med hjelp om nødvendig, deretter friskt ben. Husk: beveg med pasienten, ikke for pasienten. Støtt pasientens ankel og kne ved å gi stabilitet ned mot underlaget slik at pasienten kan skyve aktivt ifra med begge ben.
 3. Hjelper 2 plasserer begge hender under pasientens skulderblader for å minske friksjon. Instruer pasienten i å løfte hodet og skyve seg oppover i senga med hælene ned mot underlaget. Idet pasienten aktivt skyver seg oppover i seng, hjelp til med et lite «drag» om nødvendig.
 1. For å utnytte tyngdekraften kan en benytte seg av sengens reguleringsmulighet ved å tilte sengen med hodeenden ned. Dette gjør forflytningen lettere og er særlig aktuelt for pasienter som i liten grad klarer å delta aktivt.
 1. En sklikke øker friksjonen.
 2. Plasser sklikken under affisert fot eller begge føtter for å øke friksjon mot underlaget slik at pasienten klarer å skyve fra med beina i selve forflytningen.
 1. Forflytningsduk brukes til å redusere friksjon. Den brettes og legges dobbelt slik at de to lagene kan gli over hverandre i bevegelsesretningen. Den plasseres under pasientens friksjonsflater, (der hvor det blir størst trykk mot underlaget) som skulderblad, rygg og bekken.
 2. Plasser skliduken under bekken og skuldre for å redusere friksjonen.

Forflytning sideveis i seng og vending mot frisk side

 1. Ivareta affisert arm
 2. Pasienten bøyer affisert ben med hjelp om nødvendig, deretter friskt ben. Husk: beveg med pasienten, ikke for pasienten. Pasientens ankel og kne støttes ved å gi stabilitet ned mot underlaget slik at pasienten kan skyve aktivt ifra med begge ben. Her kan man bruke en sklikke under affisert fot dersom man ikke er to hjelpere i forflytningen.
 3. Plasser hender på pasientens bekken. Ved å skyve din overarm i retning bak og ned stimulerer du pasienten til aktivt seteløft med fraskyv via hæler. Hjelp hen om nødvendig med å løfte og flytte bekken mot en side.
 4. Pasienten justerer selv overkropp i samme retning som bekken, med hjelp om nødvendig.
 1. Pasienten skaper rotasjon ved å snu hodet, la kne falle med tyngdekraften mot siden, samt skyve ifra med affisert fot. Obs! tilby støtte til affisert kne og hofte. Hjelp pasienten med å fremme rotasjonsbevegelsen om nødvendig.