I seng

I seng

Det er flere årsaker til at leiring i seng er viktig. Det fremmer kroppsbevissthet, skaper trygghet, fremmer søvn og hvile, forebygger trykksår, kontrakturer, spastisitet, smerte m.m. Det er viktig å gi pasienten god kontakt med underlaget for å skape trygge og stabile omgivelser. Videre blir det presentert bilder og film om leiring i ryggleie, sideleie (affisert og frisk side), thoraxleie og sitteseng. 

Foto: Pixabay.com