24-timers rehabiliterings perspektiv

24-timers rehabiliteringsperspektiv

De siste tiårene har gitt ny kunnskap om hjernens plastisitet, og denne kunnskapen åpner nye perspektiver for slagrehabilitering. Forskning viser at tidlig og aktiv rehabilitering øker sjansene for å gjenvinne tapte funksjoner. Hva som er den mest ideelle form for slagrehabilitering er ikke avklart, men det er behov for god motivasjon kombinert med tilstrekkelig mengde, intensitet og varighet av treningen. Hjernen har en stor evne til å lære, og læring leder til strukturelle og funksjonelle endringer, både i friskt og skadet vev. Aktivitet og bevegelse fasiliterer både positive og negative plastiske endringer i sentralnervesystemet (SNS). Det vil si at både hensiktsmessig og uhensiktsmessig bevegelse kan bli innlært. Etter en skade er SNS raskt ute med å finne kompenserende strategier for tapt funksjon. Det er derfor viktig at alle faggruppene som jobber med pasienten, deltar aktivt i rehabiliteringsprosessen og har fokus på normalbevegelse og feilfri læring for å unngå at pasienten lærer seg uhensiktsmessige bevegelsesstrategier. De plastiske endringene i hjernen krever repetisjon, intensitet, spesifisitet, og tid.
Tenk muligheter i naturlige situasjoner! La pasienten gjøre oppgavene selv hvis hen kan, og gi støtte/guiding ved behov. Ta bekkenløft i seng hvis mulig, fremfor snuing. La pasienten åpne emballasje og smøre skiva selv. Du guider paretisk arm ved behov. Ha fokus på gode forflytninger mellom seng og stol. La pasienten utfordre balansen med å kle på tøflene selv, eller utholdenhet ved å gå til og fra undersøkelse. Trene kognisjon og motorikk ved å hente mat på kjøkkenet og liknende aktiviteter. Pasienter med komplekse utfall har gjerne behov for en ADL-plan for å sikre at alle faggrupper jobber likt. (Se eget emne under ADL >>>)
Kompetansebygging
Det er viktig med god opplæring/undervisning og kontinuerlig kompetansebygging blant personalet som jobber med hjerneslagpasienter. Særlig kompetanse hos pleiepersonalet som er hos pasienten 24 timer i døgnet er avgjørende.  Pasient og ikke minst pårørende bør trekkes med i rehabiliteringsprosessen, og pasientens motivasjon og egeninnsats er av stor betydning. Kompetansen og holdningene til personalet i slagenheten er avgjørende for å få til en god rehabiliteringsprosess. Det er viktig at miljøet i avdelingen er tilrettelagt for rehabilitering 24 timer i døgnet.