Hemiplegisk arm

Håndtering av affisert skulder

Skulderanatomi

Foto: Colourbox.com

Skulderbuen omfatter skulderbladene, kragebena og brystbenet. Skulderbuen kan beveges på to måter; både med og uten bevegelse av armen. F.eks. kan man trekke skulderbuen opp mot øret uten å bevege på armen. De musklene som virker på skulderbuen skal både stabilisere og bevege den.

Skulderleddet er leddforbindelsen mellom overarmsbeinet og skulderbladet. Leddet er grunt og leddkapselen er vid. Dette tillater forholdsvis store bevegelsesutslag, samtidig som det gjør leddet utsatt for luksasjon (å få skulderen ut av ledd).

Foto: Colourbox.com

Skulderleddets form gjør dermed at leddet er helt avhengig av virksomhet i omkringliggende muskulatur for å opprettholde sin stabilitet. Pareser i muskulatur som følge av hjerneslag, vil dermed kunne føre til at skulderleddet delvis går ut av posisjon (subluksasjon).

Hvorfor fokus på skulder?​

Mange slagpasienter har pareser eller paralyse i en arm. Pareser i stabiliserende muskulatur fører til subluksasjon hos over 80% av slagpasienter med pareser i armen. Pareser i den stabiliserende muskulaturen rundt skulderen kan i tillegg forårsake luksasjon, kapsel- eller ligamentskade og føre til smerter, tendinitt og kapsulitt. Skuldersmerter i en affisert skulder er en kjent og hyppig komplikasjon etter hjerneslag. Skuldersmerter kan medføre nedsatt konsentrasjon, redusert egenaktivitet i ADL-aktiviteter, angst for smertefulle bevegelser, nedsatt søvnkvalitet, nedstemthet, endret tonus og en generelt nedsatt rehabiliteringsprosess. I en studie hadde 1/3 av slagpasientene smerter i affisert skulder ett år etter hjerneslaget. Hos halvparten av disse starter smerten de første 2 ukene. Risikoen øker ved alvorlig parese og ved høy NIHSS-skår. Skuldersmerter som etableres tidlig, blir ofte kroniske og reduserer livskvaliteten. En studie har vist at hos pasienter behandlet av et spesialopplært personale i en slagenhet, var det kun 10 % som opplevde skuldersmerter i løpet av de første 3 mnd og kun 2 % den første uken. Dette tyder på at kompetanse hos personalet er viktig. Alle som pleier/hjelper/trener pasienter med armparese/paralyse bør få opplæring i varsom håndtering av armen for å unngå skade på skulderleddet. Drag i armen eller vridning av armen skal unngås. Passive bevegelser bør utføres med forsiktighet. For mer info se om håndtering av affisert arm. >>>