Tverrfaglighet

Tverrfaglighet

Rehabilitering forutsetter tverrfaglig samarbeid. En funksjonsnedsettelse har som regel konsekvenser på mange livsområder. Derfor trengs det ulik kompetanse og dermed ulike faggrupper i rehabiliteringsprosessen. Et godt fungerende team er en metode for å oppnå gode resultater. 

Et tverrfaglig team kan defineres som en gruppe fagpersoner med kompetanser og ferdigheter som utfyller hverandre, og som sammen har ansvar for å bistå pasienten med å nå sine mål. Et tverrfaglig team er ikke nødvendig i enhver situasjon, men bør brukes ved komplekse problemstillinger der hver enkelt faggruppe alene ikke vil kunne gi det optimale tilbud. Alle yrkesgruppene trenger ikke være like aktive til enhver tid, men pasientens behov diskuteres fortløpende gjennom rehabiliteringsprosessen. 

Ilustrasjon
Foto: Pixabay.com

Vanlige yrkesgrupper som er involvert i rehabiliteringsforløpet til hjerneslagpasienter

 • Lege
 • Sykepleier
 • Hjelpepleier/helsefagarbeider
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Logoped

Andre relevante yrkesgrupper

 • Sosionom
 • Ernæringsfysiolog
 • Prest
 • Nevropsykolog
 • Øyelege/optiker/synspedagog
 • Samarbeid med karkiurg, kardiolog, nevrokirurg og rehabiliteringsmedisiner.