Sittebalanse

Justering av sittestilling

Tilse at pasienten:

 • Sitter langt nok frem på (senge-)kanten til at begge føttene er i gulvet. Bistå evt pasienten i å justere sittestilling, f.eks via «skinkegange» 
 • Sitter symmetrisk med sidelik vektfordeling
 • Har føttene plassert:
  • Parallelt.
  • Med hoftebreddes avstand.
  • Tilstrekkelig under seg til å kunne reise seg med fraskyv fra begge føtter.
 • Benytter slynge på arm dersom det er indikasjon for dette.
bilder av en pasient som sitter på benk
Foto: Copyright unn.no
 1. Denne teknikken brukes for å hjelpe pasienten lengre frem eller tilbake i sittende. Den er også effektiv for å få setet godt nok bak i stol. Teknikken kan også brukes for å justere bekken slik at pasienten sitter mest mulig symmetrisk.
 2. Plasser din underarm/hånd på den hoften pasienten skal vektoverføre til. Gi et press nedover for å skape stabilitet slik at vektoverføringen kan skje
 3. Plasser en flat hånd rundt den motsatte hoften og bistå pasienten i å flytte hoften framover.
 4. For at pasienten skal sitte mest mulig stabilt kan en rotere pasientens lår innover slik at pasienten får en bredere understøttelsesflate
 5. Se til at pasientens har god kontakt med gulvet med begge føtter, samt en mest mulig symmetrisk bekkenstilling.