Sitteseng

Sitteseng

1: Sikre affisert arm, ved at pasienten holder den med frisk arm.

2: Før affiserte bein opp i bøy ved å holde foten opp i dorsalfleksjon, samt ta tak i knehasen. Pasienten setter opp friskt bein selv.

3: Brett en dyne på langs og før den under knærne på pasienten. Trekk den litt opp mot hodeenden av senga. Legg ned affiserte bein. Pasienten legger ned det andre beinet selv.

4: Hev hjertebrettet. Hjelper 1 og 2 tar tak på hver sin side av dyna og trekker godt opp mot hodeenden av senga. Trykk dyna inn under madrassen på hver side for at den skal opprettholde sin støtte under setet.

5: Ta opp sengehesten på begge sider for å gi støtte rundt der dyna er festet. Ta ned fotenden av senga for å gi fleksjon (bøy) i knærne. Hev hjertebrettet ytterligere for å oppnå en «sittestilling».

6: For å gi ekstra stimuli, samt oppnå hensiktsmessig og symmetrisk sittestilling, plasseres en brettet håndduk under knehasene. Sørg for at det ikke «glipper» noen steder. Hele låret skal være i kontakt med underlaget.

7: Sørg for 90 grader i anklene ved å plassere en pute eller lignende under fotbladet med støtte i fotenden av senga. (Dette for å forebygge spissfot.) 

8: Sikre affiserte arm ved å legge en pute under for støtte i hensiktsmessig utgangsstilling. Pass på og ikke få drag over skulderen, ved å ta tak rundt albue for å avlaste vekt, samt ta tak i hånd. Sørg for at hånda ikke ligger med fleksjon i håndledd.

9: Legg en pute under frisk arm for å fremme symmetri. Juster hodeputen ved behov. Gå over sjekkpunkt for å se at pasienten har en god sittestilling: Hode, skuldre, bekken, knær, føtter.