Til stol / toalett

Forflytning over i stol

Lav forflytning over i stol -med sklibrett og 2 hjelpere

 1. Pasienten forflyttes over affisert side så fremst ikke annet er spesifisert (Obs! Ved skyveadferd flyttes pasienten ofte over frisk side.) (Tilnærmingsprinsipper ved skyv >>>) .
 2. Gi pasienten enkle og tydelige instruksjoner og/eller vis hva som skal skje for å trygge pasienten før forflytningen. Dersom det er to eller flere hjelpere tilstede, avklar på forhånd oppgaver og hvem som skal gi instruksjoner.
 3. Slynge brukes for å ivareta affisert arm ved behov.
 4. Forflytningen skjer over pasientens affiserte side.
 5. Plasser rullestol i 90 graders vinkel mot seng, stol, toalettstol eller benk hvor pasienten sitter.
 6. Sett bremser på rullestol og fjern armlenen som er rettet mot/nærmest pasienten.
 7. Hjelper 1 sitter på pasientens friske side og hjelper pasienten med vektoverføring mot denne siden. Hjelper 2 er bak pasienten og plasserer sklibrett under pasientens sete og over mot rullestol. Sklibrettet skal utgjøre en «sklibane» for setet til pasienten. Her er det lurt å spille på lag med tyngdekraften slik at man beveger fra høyt til lavt. Dersom det er mulig kan det derfor være hensiktsmessig å heve sengen. Obs! Pass på at pasienten har bakkekontakt med begge føtter.
 8. Hjelper 2 kommer tett inntil bak pasienten og støtter pasientens overkropp med sin overkropp samtidig som hjelperens hender plasseres under pasientens sete for å hjelpe til med «sete-flytt» langs sklibrettet.
 9. Hjelper 1 kommer samtidig tett foran pasienten. Hjelper 1 benytter sine føtter og knær til å støtte pasientens affiserte fot og kne (obs! Gi støtte slik at pasienten trygt kan stå på og få frem mest mulig egenaktivitet i affisert ben samtidig som det gis litt rom til at pasientens kne kan forskyves naturlig frem idet pasienten tar vekt på/står på foten). Hjelper 1 plasserer sine hender mot pasientens ribbekasse på begge sider og gir slik støtte til overkroppen.
 10. La pasienten se i bevegelsesretningen slik at pasienten har kontroll over situasjonen. og selv kan initiere bevegelsen.
 11. La pasienten initiere/igangsette forflytningen ved få rom til å komme frem med overkropp for å kunne ta vekt på føtter og lette en del av vekten fra setet. Gjennomfør forflytninger i små etapper slik at pasienten får flere muligheter til å stå på føttene. Begge hjelpere justerer kontinuerlig støtte og grep underveis, f.eks fot og knestøtte slik at pasienten har optimale muligheter for egenaktivitet (f.eks føttene godt nok under seg). Dette gjør forflytningen trygg for både pasient og hjelpere, samt at pasienten utfordres til å ta vekt på/stå på affisert fot og aktivere affisert side gjentatte ganger i en og samme forflytningssekvens.
 12. Sikre at pasienten får setet godt inn på stol, og sitter mest mulig symmetrisk. Benytt f.eks «skinkegange» ved behov for justering av sittestiling Se egen video; justering av sittestilling >>>
 13. Hjelp pasienten med vektoverføing over mot affisert side, fjern sklibrett og få på armstøtte.
 14. Leire affisert arm med puter ved behov.

Halvhøy forflytning over i stol

 1. Forflytningen skjer over pasientens affiserte side.
 2. Plasser rullestol i 90 graders vinkel mot seng, stol, toalettstol eller benk hvor pasienten sitter.
 3. Sett bremser på rullestol og fjern armlene som er rettet mot/nærmest pasienten.
 4. Sikre at pasienten sitter tilstrekkelig langt frem på sengekanten og har god bakkekontakt med begge føtter.
 5. Hjelper står foran pasienten; Dersom mulig, plasser pasientens affiserte arm lavt på hjelpers rygg, evt benytt armslynge. Pasienten plasserer selv frisk arm på hjelpers lave rygg. Hjelper benytter sine føtter og knær til å støtte pasientens affiserte fot og kne (obs! Gi støtte slik at pasienten trygt kan stå på og få frem mest mulig egenaktivitet i affisert ben samtidig som det gis litt rom til at pasientens kne kan forskyves naturlig frem idet pasienten tar vekt på/står på foten).
 6. Hjelper plasserer sine hender under pasientens sitteknuter.
 7. La pasienten se i bevegelsesretningen.
 8. Pasienten initierer forflytningen ved få rom til å komme frem med overkropp, ta vekt på føtter og flytte setet først skrått over mot stol, deretter helt over i stol. Hjelper justerer støtte rundt pasientens fot og kne underveis, slik at pasienten har optimale muligheter for egenaktivitet (f.eks føttene godt nok under seg) og at vridning i pasientens kne unngås.
 9. Sikre at pasienten får setet godt inn på stol, og sitter mest mulig symmetrisk. Benytt f.eks «skinkegange» ved behov for justering av sittestiling (se egen video; justering av sittestilling >>>).

Høy forflytning over i stol

Som forberedelse kan det være hensiktsmessig med ståtrening i forkant av høy forflytning over i stol. Se egen video: «ståtrening».

 1. Forflytningen skjer over pasientens affiserte side.
 2. Plasser rullestol i 90 graders vinkel mot seng, stol, toalettstol eller benk hvor pasienten sitter.
 3. Sett bremser på rullestol.
 4. Sikre at pasienten sitter tilstrekkelig langt frem på sengekanten og har god bakkekontakt med begge føtter.
 5. Hjelper står foran pasienten og støtter affisert ankel med sine føtter, affisert kne med sine knær. Hjelper tar samtidig grep om pasientens sete med begge hender hvor pasienten trolig vil ha behov for mest støtte på sin affiserte side.
 6. Pasienten initierer oppreisningen og hjelper gir nødvendig støtte mot både affisert kne og hofte.
 7. Via hjelpers hender på bekken ledes pasienten videre til å ta små steg sideveis over mot rullestol; hjelper tilbyr økt støtte mot affisert kne og hofte idet pasienten vektbærer/står på denne siden. Hjelper må kanskje også bruke sine føtter for å hjelpe pasienten å flytte foten langs gulvet.
 8. Pasienten hjelpes til å sette seg rolig og kontrollert med sidelik vektbæring.