Verktøy for ADL-trening

Verktøy for ADL-trening

ADL-trening er rettet mot funksjoner som er grunnleggende for å mestre sammensatte aktiviteter i dagliglivet. Berøringssans, kroppslig bevegelsesevne, håndfunksjon, konsentrasjon og hukommelse, samhandling og kommunikasjon, er eksempler på slike funksjoner.

For å sikre feilfri læring, gjentakelse av normalt bevegelsesmønster og at alle rundt pasienten jobber likt, finnes det flere typer verktøy for ADL-trening. 

Videre følger beskrivelse av to verktøy, som er aktuell å bruke i rehabilitering av slagpasienter.

Foto: Pixabay.com