Thoraxleie

Thoraxleie

1: Sikre affisert arm, ved at pasienten holder den med frisk arm.

2: Før affiserte bein opp i bøy ved å holde foten opp i dorsalfleksjon, samt ta tak i knehasen. Pasientens friske bein ligger flatt.

3: Vend pasienten over mot frisk side. Hjelper 1 ivaretar affiserte bein med å gi støtte på det, samt bak rygg.

4: Hjelper 2 plasserer pute skrått inn under scapula og hodepute.

5: Pasienten vendes tilbake til ryggleie og affiserte fot legges kontrollert ned igjen.

6: Pasienten tar opp friskt bein opp i bøy, og vendes over mot affisert side.

7: Hjelper 2 holder pasienten stabil i sideleie, mens hjelper 1 plasserer pute skrått inn under scapula og hodepute.

8: Pasienten vendes tilbake til ryggleie, og hjertebrettet heves. Hodepute justeres for å gi god støtte bak nakke.

9: Sikre affiserte arm ved å legge en pute under for støtte i hensiktsmessig utgangsstilling. Pass på ikke å få drag over skulderen, ved å ta tak rundt albue for å avlaste vekt, samt ta tak i hånd. Sørg for at hånda ikke ligger med fleksjon i håndledd.

10: Legg en pute under frisk arm for å fremme symmetri.