Ståfunksjon

Oppreisning til stående og ståtrening

Det finnes flere måter for å hjelpe pasienten opp i stående. Hvor mange hjelpere som må delta og hvilken metode/strategi en velger avhenger av pasientens funksjonsnivå og egenaktivitet. Her vises video av to alternativ, først oppreisning til stående vha 2 hjelpere hvor pasienten behøver noe mer støtte. Deretter vises oppreisning til stående med vha 1 hjelper hvor pasienten har nokså god balanse og kraft i affisert side.

 1. Når to eller flere hjelpere tilstede, avklar på forhånd oppgaver og hvem som skal gi instruksjoner.
 2. Hjelper 1 sitter på en stol foran pasienten og støtter affisert ankel med sine føtter, affisert kne med sine knær samt sin høyre hand og affisert hofte med sin venstre hand. (Obs! Gi støtte slik at pasienten trygt kan stå på, og få frem mest mulig egenaktivitet i affisert ben samtidig som det gis litt rom til at pasientens kne kan forskyves naturlig frem idet pasienten tar vekt på foten og reiser seg. 
 3. Hjelper 2 er på pasientens friske side og støtter pasientens overkropp via sin høyre arm rundt pasientens rygg, samt grep rundt pasientens bekken.
 4. Pasienten initierer oppreisningen ved å komme frem med overkropp, ta vekt på begge føtter og reise seg opp.
 5. Hjelpere tilbyr støtte der hvor det oppleves at pasienten har behov for det, samtidig som det gis rom til at pasienten kan utforske grad av egenaktivitet innenfor et normalt bevegelsesmønster.
 6. I stående kan man videre utfordre pasienten i både balanse og stabilitet ved å jobbe med gjentakende vektforskyvning over mot affisert side. Dette vil også gi et tydeligere bilde av pasientens ressurser og utfordringer og en kan derav planlegge videre forflytningsstrategi for å komme over i stol eller for gange.
 7. Gi tilsvarende støtte når pasienten skal sette seg ned som i oppreisningen.
 1. Tilse at pasienten sitter langt nok fram på (senge-) kanten og at begge føttene har god kontakt med gulvet med symmetrisk fotstilling som er optimal for belastning.
 2. Plasser en flat hånd inn i pasientens aksille for håndtering av affisert arm. (se egen video «håndtering av affisert arm»).
 3. Hold i pasientens affiserte hånd og tilstreb at pasientens hånd er mest mulig åpen og vendt oppover. Dette gir pasienten et stimuli til utadrotasjon i skulder noe som fører til at hen retter seg mer opp og er mer klar for å reise seg.
 4. Pasienten initierer oppreisningen etter instruks, eller hjelper kan gi et stimuli til oppreisning via dine hender.
 5. Hjelper plasserer sitt kne foran pasientens affiserte kne for å tilby støtte og hindre en evt. knesvikt.
 6. Tilstreb at pasienten reiser og setter seg med sidelik vektbæring av affisert og frisk fot og tyngdepunktet i midtlinje
 7. I stående kan det jobbes med vektforskyvning mot begge sider før nedsetting (ikke illustrert i video).

Andre oppreisningsmetoder

oppreisning og ståtrening
Foto: Copyright unn.no

Ved hjelp av en person

Plasser en flat hånd inn under setehalvdelen på pasientens affiserte side. Gi lett støtte mot overkropp på motsatt side, slik at du evt. kan bistå pasienten i å skape vektoverføring av overkroppen framover.

Bruk egne knær som sikring mot pasientens mest affiserte kne. 

oppreisning og ståtrening
Foto: Copyright unn.no

Ved hjelp av to personer

Gi støtte på affisert sides kne. Plasser flate hender inn under pasientens bakende, samt gi støtte mot overkropp vha. «gaffelgrep». Dette gjør det også mulig å bistå pasienten i tilstrekkelig vektoverføring av overkroppen framover.  

oppreisning og ståtrening
Foto: Copyright unn.no

Via «kryssgrep»

Plasser flate hender inn under pasientens bakende på  motsatt side, samt gi støtte mot overkropp vha. «gaffelgrep». 

oppreisning og ståtrening
Foto: Copyright unn.no

Vektoverføring i stående

Gi støtte på affisert sides kne. Gi lett støtte mot overkropp på motsatt side slik at du kan bistå pasienten i å skape sideveis vektforskyvning. Gi støtte mot affisert sides hofte når pasienten står med tyngden på affisert fot.

oppreisning og ståtrening
Foto: Copyright unn.no

Nedsetting

Å ha fokus på å opprettholde symmetri i det pasienten skal sette seg, er bla. viktig for å sikre bruk av affisert bein, skape en oppreist sittestilling, og om mulig, redusere behov for korreksjon av sittestilling. En bør oppfordre pasienten til å se framover og ikke ta etter armlene ol. da dette vil gi pasienten asymmetri på vei ned i sittende.