Dagsplan

Dagsplan

Dagsplaner brukes hos pasienter som har utfordringer med å strukturere dagen sin, eller til pasienter med redusert kapasitet, hvor det blir viktig å balansere aktivitet og hvile. Hvor omfattende og detaljert planen bør være vurderes ut fra funksjon og behov. En slik plan kan inneholde alt fra rutiner og oppgaver som skal gjennomføres i løpet av en dag, til kun en oversikt over noen få spesifikke aktiviteter. Redskapet er dynamisk og justeres ved endring i funksjonsnivå.