Til sengekant

Til sengekanten

Forflytning fra liggende til sittende vha 2 personer

 1. Se til at pasienten er nærme nok sengekanten, evt forflytt sideveis i seng.
 2. Sikre at affisert arm ivaretaes, enten via pasienten selv, eller benytt slynge/fatle om nødvendig.
 3. Stimuler pasienten til å flytte affisert fot utenfor sengekant via grep om fotblad. Pasienten flytter selv friskt ben.
 4. Hev hjertebrettet om nødvendig.
 5. Hjelper 1 hjelper pasienten videre med føtter mens Hjelper 2 støtter pasientens overkropp via grep rundt pasientens skulderblad og gir samtidig et lite press ned mot pasientens armer for å stimulere til aktivering av magemuskulatur idet pasienten instrueres i å trekke hake inn mot brystet og sette seg opp. Obs! Ivaretagelse av affisert arm underveis i forflytningen.
 6. Gi pasienten tett støtte i sittende
 7. Hjelp pasienten å justere sittestilling slik at han sitter mest mulig symmetrisk og hvor begge føtter har god kontakt med underlaget – se egen video under «sittebalanse».

Aktiv forflytning til sittende via sideleie

 1. Når pasienten har stor grad av egenaktivitet, legges forflytningen til tilsvarende nivå. Hjelper er kun støtteperson og tilbyr støtte, tilrettelegging, sikring ved behov.
 2. Sikre at pasientens affiserte arm ivaretas
 3. Pasienten vender aktivt over til sideleie affisert side, hjelp til om nødvendig.
 4. Pasienten støtter sin friske hand mot underlaget for å ligge stabilt i sideleie. Støttes av hjelper ved behov.
 5. Pasienten fører sine føtter utenfor sengekant, hjelpes til dette om nødvendig.
 6. Hjelper plasserer en hand under pasientens affiserte skulder
 7. Pasienten instrueres i å skyve seg opp til sittende via frisk arm
 8. Hjelper kan gi et støttende drag ned mot underlaget via pasientens øverste hofte